วัดอโศการาม
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
วัดโบสถ์
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
วัดโสธรวราราม วรวิหาร
วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร
วัดพุทไธศวรรย์
วัดมหาธาตุ วรวิหาร
วัดไผ่โรงวัว
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
วัดห้วยทรายใต้
วัดพนัญเชิง วรวิหาร
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม
วัดห้วยมงคล
วัดพระธาตุพนม
วัดบัวงาม
เจดีย์วัดหลง
วัดพระบรมธาตุไชยา
วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้)
วัดพระธาตุหนองบัว
วัดถ้ำขวัญเมือง
วัดชลธาราสิงเห
วัดมัชฌิมาวาส
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
วัดบึง
วัดกลาง
วัดทุ่งศรีเมือง
วัดเจติยาคิรีวิหาร(วัดภูทอก)
วัดเขาพระอังคาร
วัดท้ายเมือง
วัดถ้ำคูหาสวรรค์
วัดป่าสุทธาวาส
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
วัดลุ่มมหาชัยชุมพล
วัดโพธิ์ชัย
วัดป่าประดู่
วัดมหาวนาราม
วัดหินหมากเป้ง
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
วัดเจ้าอาม
วัดปทุมคงคา
วัดดอนธาตุ
วัดละหารไร่
 วัดบางพระวรวิหาร
วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร
วัดเขาบางทราย
วัดท่าหลวง
วัดเขาสุกิม(ราษฎร์บูรณะคุราราม)
วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร
วัดคีรีวงศ์
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
วัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง)
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
วัดจองกลาง - วัดจองคำ
วัดโพธิ์ประทับช้าง
วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
วัดไผ่ล้อม
วัดร่องขุ่น
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
พระมหาธาตุแก่นนคร
วัดพระธาตุแช่แห้ง
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหาร
วัดนวลจันทร์(บางขวด)
วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร
วัดป่าภูก้อน
วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
วัดมัชฌิมาวาส
วัดยานนาวา
วัดบุปผาราม วรวิหาร (วัดดอกไม้)
 วัดปากน้ำ
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
วัดหงษ์ทอง
วัดบางพลีใหญ่ใน
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
วัดมกุฎกษัตริยาราม ราชวรวิหาร
วัดพุทไธศวรรย์
วัดจามเทวี
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
วัดพุทโธธัมมธโร (ภูดานแต้)
  วัดพะเยาว์
 วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดธรรมามูลฯ
วัดพระบาทนํ้าพุ หรือวัดพระพุทธบาทประทานพร
วัดถ้ำเขาวง
วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี
วัดพระศรีอารย์
วัดสันป่ายางหลวง
วัดเจดีย์ชัยมงคล
วัดถ้ำเสือ
วัดป่าสว่างบุญ
วัดท่าซุง
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ พุทธคยาจำลอง
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
วัดเกริ่นกฐิน
วัดนันตาราม

ศูนย์กลางการเรียนรู้ศึกษาชีวประวัติ สามารถส่งข้อเสนอแนะและข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

อีเมล์ : pradeedee6@gmail.com / ไลน์แอด : @pradeedee / โทร : 096-658-9845
Copyright © By Pradeedee.COM 2017