วัดชลธาราสิงเห
วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้)
วัดถ้ำขวัญเมือง
วัดมัชฌิมาวาส
เจดีย์วัดหลง
วัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
วัดห้วยทรายใต้
วัดมัชฌิมาวาส
วัดห้วยมงคล
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
วัดไผ่โรงวัว
วัดมหาธาตุ วรวิหาร
วัดถ้ำเสือ
วัดเขาพระอังคาร
วัดโสธรวราราม วรวิหาร
วัดบัวงาม
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดพระศรีอารย์
วัดท่าหลวง
วัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง)
วัดร่องขุ่น
วัดโพธิ์ประทับช้าง
วัดพระธาตุแช่แห้ง
วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหาร
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
วัดถ้ำเขาวง
วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
วัดท่าซุง
วัดจามเทวี
วัดพระธาตุพนม
วัดคีรีวงศ์
วัดพุทโธธัมมธโร (ภูดานแต้)
วัดกลาง
วัดจองกลาง - วัดจองคำ
วัดท้ายเมือง
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ พุทธคยาจำลอง
วัดป่าสุทธาวาส
วัดเจติยาคิรีวิหาร(วัดภูทอก)
พระมหาธาตุแก่นนคร
วัดนันตาราม
วัดป่าภูก้อน
วัดพระธาตุหนองบัว
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
วัดทุ่งศรีเมือง
วัดถ้ำคูหาสวรรค์
 วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร
วัดบึง
วัดหงษ์ทอง
วัดลุ่มมหาชัยชุมพล
วัดป่าประดู่
วัดสันป่ายางหลวง
 วัดบางพระวรวิหาร
วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
วัดโบสถ์
วัดเจดีย์ชัยมงคล
วัดโพธิ์ชัย
วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร
วัดหินหมากเป้ง
วัดมหาวนาราม
วัดดอนธาตุ
วัดเขาสุกิม(ราษฎร์บูรณะคุราราม)
วัดไผ่ล้อม
วัดพุทไธศวรรย์
วัดพุทไธศวรรย์
วัดละหารไร่
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
วัดนวลจันทร์(บางขวด)
วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
วัดเขาบางทราย
วัดบุปผาราม วรวิหาร (วัดดอกไม้)
วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร
  วัดพะเยาว์
 วัดปากน้ำ
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
วัดธรรมามูลฯ
วัดป่าสว่างบุญ
วัดพระบาทนํ้าพุ หรือวัดพระพุทธบาทประทานพร
วัดเกริ่นกฐิน
วัดพนัญเชิง วรวิหาร
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม
วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
วัดเจ้าอาม
วัดปทุมคงคา
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
วัดบางพลีใหญ่ใน
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
วัดอโศการาม
วัดยานนาวา
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
วัดมกุฎกษัตริยาราม ราชวรวิหาร

ศูนย์กลางการเรียนรู้ศึกษาชีวประวัติ สามารถส่งข้อเสนอแนะและข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

อีเมล์ : pradeedee6@gmail.com / ไลน์แอด : @pradeedee / โทร : 096-658-9845
Copyright © By Pradeedee.COM 2017