รายละเอียดประวัติพระดัง พระเกจิ - หลวงพ่อรวย

หลวงพ่อรวย

ข้อมูลประวัติ หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

หลวงพ่อรวย

          พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ หรือ หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ท่านเป็นพระคณาจารย์รูปหนึ่งในปัจจุบัน ที่ปรากฏเกียรติคุณชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วทั้งประเทศ ด้วยเป็นพระสงฆ์ผู้ทรงคุณ เพียบพร้อมงดงามด้วยวัตรปฏิบัติและปฏิปทา เป็นพระนักปฏิบัติและพระนักพัฒนา เห็นได้จากเสนาสนะอันรุ่งเรื่องและสวยงามในปัจจุบัน

          ด้านพุทธาคม ท่านได้ศึกษาสืบทอดมาจาก หลวงพ่อชื่น วัดภาชี ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์ ซึ่งสืบทอดพุทธาคมมาจาก หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ ผู้เป็นอมตะเถราจารย์แห่งเมืองกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยา และยังได้สืบสายพุทธาคมโดยตรงจาก หลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ พระคณาจารย์ผู้ทรงคุณโดดเด่นด้าน เมตตามหานิยม และคงกระพันชาตรี

          ท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ.2464 ณ บ้านตะโก ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในสกุล ศรฤทธิ์ เป็นบุตรของ นายมี นางสินลา มีพี่น้องทั้งหมด 8 คนโดยท่านเป็นคนที่ 6

          อายุ 12 ปี ได้รับการศึกษาเบื้องต้นที่วัดตะโก จนมีความรู้อ่านออกเขียนได้ และเมื่ออายุได้ 16 ปี จึงบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดตะโก โดยมี พระสมุห์บุญช่วย เจ้าอาวาสวัดตะโก เป็นพระอุปัชฌาย์ ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสามารถสอบได้นักธรรม ชั้นตรี

          ราวปีพ.ศ.2484 ได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดตะโก โดยมีพระครูสุนทรธรรมนิวิฐ(ชื่น) วัดภาชี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดจ้อย วัดวิมลสุนทร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสมุห์บุญช่วย วัดตะโก เป็นพระอนุสาวนาจารย์

          ภายหลังการอุปสมบท ท่านพำนักจำพรรษาที่วัดตะโกเรื่อยมา และศึกษาพระปริยัติธรรมเพิ่มเติ่ม ในปีพ.ศ.2485 สามารถสอบได้นักธรรม ชั้นโท และปีพ.ศ.2487 สอบได้นักธรรม ชั้นเอก

          จากนั้นได้ให้ความสนใจและใคร่ศึกษาทางด้านการปฏิบัติ โดยได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์หลายท่าน เช่น

          พระครูสุนทรธรรมวินิฐ(ชื่น) วัดภาชี เจ้าคณะอำเภอภาชี ท่านเป็นผู้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญด้านวิปัสสนากัมมัฏฐาน และพุทธาคมที่สืบทอดมาจาก หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ
          หลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ เป็นพระคณาจารย์ผู้มีพุทธาคมขลัง ปรากฏเกียรติคุณยิ่งในยุคนั้น

          หลวงพ่อรวย วัดตะโก ท่านเป็นผู้ไฝ่ในการศึกษา และมีความขยันมั่นเพียร จึงสามารถสำเร็จในสรรพศาสตร์ทั้งหลายเหล่านั้น และนำมาช่วยเหลือสงเคราะห์ศรัทธาญาติโยมผู้ได้รับความเดือดร้อนด้วยความเมตตา จึงเป็นที่รัก เคารพ และศรัทธาของสานุศิษย์ยิ่ง ด้านการพัฒนาและการพระศาสนา ท่านเป็นผู้เอาใจใส่ในกิจแห่งสงฆ์ จนพระอารามรุ่งเรืองดังปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน ด้วยคุณูประการต่างๆดังกล่าว จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตร ที่ราชทินนาม พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ

          วัตถุมงคล ท่านเริ่มสร้างมาก่อน ปีพ.ศ.2512 ซึ่งถือเป็นวัตถุมงคลยุคต้นของท่าน และนับแต่ปีพ.ศ.2513 เป็นต้นมา วัตถุมงคลของท่านมีการจัดสร้างหลายครั้ง หลายวาระ และหลายรุ่น ปัจจุบันได้รับความนิยมมากในหลายๆรุ่น มีค่านิยมสูง ด้วยปรากฏประสพการณ์มาแล้ว กับผู้อาราธนาติดตัว

คัดลอกมาจาก www.trueamulet.com/profile.php?id=279

วิดีโอคลิป : https://www.youtube.com/embed/jNO55dPVQ6I
คอมเม้น(Comment)

ศูนย์กลางการเรียนรู้ศึกษาชีวประวัติ สามารถส่งข้อเสนอแนะและข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

อีเมล์ : pradeedee6@gmail.com / ไลน์แอด : @pradeedee / โทร : 096-658-9845
Copyright © By Pradeedee.COM 2017